Pulp- en papierindustrie

Pulp- en papierindustrie

Pulp- en papierindustrie

In de papierindustrie is een groot aantal mechanische afdichtingen nodig bij het pompen, raffineren, zeven, mengen van pulp, zwart-witoplossing, chloor en coating.
In de afgelopen jaren is het, met de voortdurende toename van de papierproductie en de papierproductieprocessen, evenals de toenemende vraag naar papierproductie en afvalwater voor de papierproductie, noodzakelijk om tegemoet te komen aan de vraag van de papierindustrie naar een beter gebruik van afvalwater.