Waterindustrie

Water-industrie

Waterindustrie

Met de versnelling van de verstedelijking en de voortdurende verbetering van de levensstandaard van mensen neemt niet alleen het waterverbruik snel toe, maar worden ook de eisen aan de waterkwaliteit steeds hoger.‘Water’ is een groot probleem geworden dat de nationale economische ontwikkeling beperkt en verband houdt met de stedelijke bouw.De afgelopen jaren heeft de staat voortdurend veel middelen geïnvesteerd op het gebied van milieubescherming voor management, zoals de veiligheid van de watervoorziening, lozingsnormen, enz. Het probleem van "stromen, uitstoten, druppelen en lekken" in de watervoorzieningsbehoeften moet worden opgelost en de pompvereisten moeten worden verbeterd, dus de pomp moet stabiel en betrouwbaar werken.De werkomstandigheden bij de rioolwaterzuivering zijn ernstiger en het rioolwater bevat vaste deeltjes zoals sediment en slib, waardoor de afdichtingseisen hoger zijn.Volgens vele jaren ervaring in de sector kan Tiangong klanten geoptimaliseerde en handigste oplossingen bieden.