Water Industrie

Water-Industrie

Water Industrie

Met de versnelling van de verstedelijking en de voortdurende verbetering van de levensstandaard van mensen, neemt niet alleen het waterverbruik snel toe, maar worden ook de eisen aan de waterkwaliteit steeds hoger."Water" is een groot probleem geworden dat de nationale economische ontwikkeling beperkt en betrekking heeft op stedelijke bouw.De staat heeft de afgelopen jaren voortdurend veel middelen geïnvesteerd op het gebied van milieubescherming voor het beheer, zoals de veiligheid van de watervoorziening, lozingsnormen, enz. Het probleem van "lopen, uitstoten, druipen en lekken" in de watervoorzieningsbehoeften moet worden opgelost en de pompvereisten moeten worden verbeterd, dus de pomp moet stabiel en betrouwbaar werken.De werkomstandigheden van rioolwaterzuivering zijn ernstiger en het rioolwater bevat vaste deeltjes zoals sediment en slib, dus de afdichtingseisen zijn hoger.Volgens jarenlange ervaring in de branche kan Tiangong klanten geoptimaliseerde en handigste oplossingen bieden.